color:#1AAC67

ประกาศขาย

บ้านสวนพร้อมสวน72ไร่ ไร่ละ4แสน ใกล้สะพานแห่งที่2ประมาณ7โล - แม่สอด


ข้อมูลทรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน : S046
หมวดหมู่ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
ประเภท : ขาย
พื้นที่ : 72 ไร่
ราคา : 400,000 บาท
ผู้เยี่ยมชม : 1,656 คน
วันที่ประกาศ : เมื่อ 13 มีนาคม 2558
ที่อยู่ : ห้วยกะโหลก
ตำบล : แม่ปะ
อำเภอ : แม่สอด
จังหวัด : ตาก
วันที่แก้ไขล่าสุด : เมื่อ 13 มีนาคม 2558
รายละเอียด
บ้านสวนพร้อมสวน 72 ไร่ ไร่ละ 4 แสน ใกล้สะพานแห่งที่2 ประมาณ 7 โล นส3 14 ไร่ ที่เหลือ ภบท
ผู้ประกาศ
ชื่อผู้ใช้งาน : administrator
ชื่อ - นามสกุล : แยม
โทรศัพท์ : 0812873150
แฟกซ์ : -
มือถือ : 0812873150
อีเมล์ : maesotsell@gmail.com
แผนที่
แสดความคิดเห็น
400,000 ฿
ราคา
72 ไร่
พื้นที่
1,656 คน
ผู้เยี่ยมชม